Arkivet

Artiklar & texter

Fler PDF-Texter infogas allt eftersom

TILL MINNE 

 Jan Billvik  

lämnade oss den 24 oktober 2023.
Det var med stor sorg detta besked mottogs. Under sin tid som vice brandchef ansvarade han för Räddningsavdelningen, men också över det museala, innan Museiföreningen bildades. Jan Billvik hade ett stort intresse för brandkårens historia.
Han var även duktig på trolleri – ”Att mata en gunghäst med sockerbit, hade sina sidor, när hunden väl fick smaka… Det kom ingen sockerbit när man lyfte på hundens svans…” 
Billvik lämnar många ljusa minnen efter sig.
Med varmt deltagande
TILL MINNE 

 Inger Bolsing  

Vi har i dagarna nåtts av beskedet att vår medlem Inger Bolsing gått bort den 26 december 2023.
Inger har under de senaste åren haft styrelseuppdrag i föreningen och var en av de som skötte om föreningens arkiv. Inger deltog ofta på de aktiviteter och veteranrallyn som föreningen deltog vid.
Våra tankar går till hennes familj och anhöriga.