Förr i tiden

Stad i lågor

Under Göteborgs första 200 år inträffade ett flertal stora stadsbränder 

brandkår formas

till en yrkesbrandkår från den Frivilliga kåren   

Hästarnas tid

Brandkårshästarna – Stadens ståtligaste djur

Beduin - den sista hästen

Hästen ”Beduin” lämnade sin utryckningstjänst vid brandkåren i augusti 1919.
Brandmannen Axel Skoog berättade i en intervju, då 70 år gammal, år 1941…
”I alla fall var det vemodigt när den sista hästen lämnade oss. Det var en grann gosse som hette Beduin, och fick det bra på gamla dar. Brandchefen i Lidköping hade förälskat sig i honom när han var här nere och tjänstgjorde, och Beduin fick åka med honom och bli ridhäst.”

Ångsprutorna

Räddningstjänsten Storgöteborg har idag två unika ångsprutor  bevarade från brandkårens tidiga år.
Båda ångsprutorna är från firman Shand Mason & Co.

Ångspruta No 3

Ångsprutan är från år 1862, vilken var Göteborgs och landets första ångspruta för brandbekämpning. Idag är den bland de äldsta av alla bevarade ångbrandsprutor i världen.  

Ångspruta No 2

Denna ångspruta köptes in år 1877 och användes både på land och till sjöss.
Även en tillhörande sprutpråm ingick, vilken var  försedd med ett maskineri till två propellrar, en i fören och en i aktern. När ”båten” skulle användas kördes ångsprutan ombord. Med ett rör kopplades ångpannan till båtens maskineri och därefter gav man sig iväg ut på älven.

Hand- och hästdragna