Museiföreningen

I början av 1990-talet höll en mindre grupp anställda, som var intresserade av brandkårens historia, på med att renovera äldre veteranbrandbilar på Kålltorps brandstation. Till detta bidrog att Räddningstjänsten blev medlem i Brandhistoriska Sällskapet. En organisation som arrangerar veteranbrandbilsrallyn och månar om svensk brandkårshistoria. 
Efter att Räddningstjänsten varit värd för ett av alla BHS veteranrallyn augusti 1997, bildades Museiföreningen.
Avtal skrevs mellan Museiföreningen, som är ideell och Räddningstjänsten Storgöteborg. Detta samarbetsavtal styr föreningens arbete.

Arbetsgrupper

Arkiv/Dokumentation

Arkivering och katalogisering av dokument, böcker och tidskrifter. Digitalisering av foton, diabilder, negativ och filmer.

Renovering/Underhåll

Renovering samt underhåll av veteranfordon och äldre utrustning.
Nedan visas ett antal foton från utställningen som skapades på Gårda i samband med Veteranbrandbilsrallyt och 150-års jubileet.   

Aktiviteter

Den 21 februari 2023 blev en historisk dag när Faun-stegen flyttades ut från entrén på Gårda.
Här visas några av de aktiviteter och arrangemang som föreningen medverkat och deltagit i.
Aktiviteter 2023
Öppet hus 2023 – Februarilov vecka 7  hos Lerum och Gårda  
Foto: Elisabeth Hedenström

Bli medlem

Är du intresserad av brandkårens/räddningstjänstens historia?  Kom då med i föreningen!

Vi ser gärna att fler deltar i verksamheten, aktivt eller som stödmedlem.  Ditt medlemskap är ett stöd för att vi tillsammans ska kunna fortsätta verksamheten med att bevara och visa upp brandkårens historia.   

medlemskap

Kan erhållas av anställd i förbundet Räddningstjänsten Storgöteborg, pensionerad vid förbundets kårer och enskilda personer som godkänns av styrelsen. Företag och organisationer kan ansöka om passivt/stödjande medlemskap.

Medlemsavgift 150 kr/år   

Pg: 133 65 78 – 8  

Skriv namn, adress och e-post.

Foto: Elisabeth Hedenström

Styrelse 2024-2025

Ordförande Marcus Kärnefelt / Ordforande@brandmuseet-storgoteborg.se 

Kassör Bo Hedenström / kassor@brandmuseet-storgoteborg.se 

Sekreterare Stefan Bergsten / sekreterare@brandmuseet-storgoteborg.se

Ledamöter Björn Ahlin, Eije Berggren, Lars Isaksson. Ulf Nordin

Suppleanter Lars-Henrik Galtung, Vakant

Valberedning Thomas Hagneqvist, Thomas Hjelm

Dokument