Välkommen till Museiföreningen

Museiföreningen har varit verksam sedan 1997. 

I slutet av 1997 skrevs avtal mellan Museiföreningen och Räddningstjänsten Storgöteborg. Museiföreningen har som mål att vårda och bevara brandkårens och senare Räddningstjänstens historia.

Föreningen arbetar på ideell basis och vi vill kunna visa upp brandkårens historia för allmänheten och Räddningstjänstens personal så att de kan få en förståelse för utvecklingen fram till dagens verksamhet.

Om oss

Föreningsverksamheten består av två delar, Arkiv/Dokumentation och Renovering/Underhåll.

Historik

Här samlar vi berättelser, foton och mycket annat som beskriver brandkårens äldre tider och historia.

Aktiviteter

och Veteranbrandbilsrallyn ger möjligheter att visa upp en tidsenlig bild av brandkåren från förr.