Kontakta oss

Har du frågor eller vill boka ett besök kontaktar du oss enklast genom att skicka e-post

Följ oss även på Facebook!

verksamhet

Arkiv/Dokumentation & Renovering/Underhåll

Torsdagar mellan 15-21

Om du vill besöka oss ring innan på: 070-767 43 88 

eller kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.

hitta Till oss

Besöksadress:  Eckens väg 22, Partille

Foto: Elisabeth Hedenström

Styrelse 2022

Ordförande Marcus Kärnefelt / Ordforande@brandmuseet-storgoteborg.se 

Kassör Bo Hedenström / kassor@brandmuseet-storgoteborg.se 

Sekreterare Stefan Bergsten / sekreterare@brandmuseet-storgoteborg.se

Ledamöter Inger Bolsing, Bengt Isaksson, Lars Isaksson, Lasse Karlsson

Suppleanter Görjen Andersson, Lars-Henrik Galtung

Valberedning Thomas Hagneqvist, Tommy Skogsberg