Föreningsarkivet

Brandkårsmuseum

Kort historik

År 1984 invigdes brandmuseet på Lundby brandstation. Detta flyttades till Gårda brandstation och iordningställdes inför invigningen 1988. En kort tid därefter fick museets lokaler en helt annan inriktning.
Första brandkårsmuseet skapades på Olskrokens brandstation och invigdes år 1911.

Filmarkivet

I Museiföreningens lokal, i Partille, finns nu möjlighet att låna ett flertal ”gamla filmer” på DVD-skivor.

Vill du låna DVD-filmer? Kontakta då Museiföreningen. 

Filmteamet

1971 och 1972 är två årtal som har lämnat bestående minnen efter sig inom Brandkåren Göteborg (som namnet var då), och nu inom Räddningstjänsten Storgöteborgs alla medlemskommuner.
15 juli 1971 inträffade en brand i lastfartyget ”M/S POONA”, som låg för lastning i en av Göteborgs innerhamnar – Lundbyhamnen. Branden har gått till historien som kanske den mest komplicerade och svårsläckta brand som drabbat ett fartyg i svensk hamn.
1972 firade Göteborgs Brandkår att man varit en yrkeskår i hundra år, och detta firades med utställningar och med att göra en film om hur man arbetade då, alltså 1972, och med lite visioner framåt.
*”Filmgruppen Brandkåren Göteborg” under ledning av dåvarande Brandchefen Karl-Einar Nilsson, gjorde det möjligt att föreviga dessa två minnesvärda år med två filmer, ”POONA” och ”100 år i Elden”.
Förutom dessa filmer, så har vi i filmgruppen under åren, på uppdrag, gjort en mängd filmer,  för utbildning inom brandkåren/räddningstjänsten, i första hand. 
Gruppen har i stort sett utgjorts av egen personal inom Räddningstjänsten, såsom Rolf ”Alex” Alexandersson/foto, Göte Björkdahl/ljud o redigering, Sture Andersson/ stillbilder, Ralph Johansson/stab, m.fl. Allt under ledning av Brandchef Karl-Einar Nilsson.
Under senare år, 2022-23, har Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborg, sammanställt denna filmdokumentation i ett antal DVD-filmer som presenteras här.
Alla våra 16 mm originalfilmer överlämnas samtidigt till Regionarkivet VGR och Göteborgs Stad, för arkivering och forskning.  
Brandkårens ”filmteam” omkring år 1971.  Rolf ”Alex” Alexandersson, Göte Björkdahl och Ralph Johansson.   Foto: Sture Andersson

Brandkårens jubileumsböcker

Första jubileumsboken gavs ut 1923
Brandkårens 75-års jubileum firades med denna bok 1947
Vid kårens 100-års jubileum gavs denna bok ut även som årsberättelse för 1971 
År 1997 var det 125-års jubileum. Denna bok blev då årets julklapp till alla anställda.
.