Författarnamn: Kustos

kallelse till Årsmöte

Påminnelse KALLELSE Årsmötet i Museiföreningen RSG den 24 april kl:18:00 på Kålltorps brandstation. Anmälan senast 20 april till:  arsmotet@brandmuseet-storgoteborg.se  eller till Ordförande Marcus på telefon: 070 767 43 88