Författarnamn: Kustos

PÅMINNELSE

Glöm inte bort att anmäla dig till Museiföreningens årsmöte!Årsmötet äger rum måndag 15:e april kl. 18.00 i matsalen på Kålltorps brandstation.Senast på torsdag den 11:e april vill vi ha in din anmälan för planering av fikat.Anmälan görs till arsmotet@brandmuseet-storgoteborg.se     eller tillMarcus Kärnefelt 070-767 43 88Har du redan anmält dig , kan du bortse från denna …

PÅMINNELSE Läs mer »

Årsmöte 2024

Årsmötet kommer att hållas måndag den 15 april klockan 18.00 i matsalen på Kålltorps brandstation. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndag den 18 mars Anmälan till årsmötet arsmotet@brandmuseet-storgoteborg.se eller till ordförande Marcus tel. 070-767 43 88 senast torsdag den 11 april.

kallelse till Årsmöte

Påminnelse KALLELSE Årsmötet i Museiföreningen RSG den 24 april kl:18:00 på Kålltorps brandstation. Anmälan senast 20 april till:  arsmotet@brandmuseet-storgoteborg.se  eller till Ordförande Marcus på telefon: 070 767 43 88